معرفی بخش ها و فضاهای موزه

سرداب :

فضائی بزرگ در قسمت تحتانی و پائین تر از زیرزمین قرار گرفته که زمانی جریان آب قنات رحیم آباد از وسط حوضچه واقع در کف سرداب می گذشته و از آن جهت نگهداری مواد غذائی و میوه استفاده می‌شده است. دمای این فضا در تابستان یزد که دمای هوا به 45 تا 50 درجه‌ی سانتیگراد می‌رسد حدود 23 درجه‌ی سانتیگراد بوده. سقف گنبدی شکل ساخته شده بر روی سرداب اصطلاحا به سقف های فیل پوش معروف است ( شبیه برآمدگی پشت فیل).

آب تمیز وارد سرداب شده و از داخل حوضچه وسط سرداب عبور می کرده، سپس بوسیله مسیری به سمت پایاب هدایت می شده است. از این آب جهت شستشوی البسه و ظروف و نهایتا برای آبیاری استفاده میشده است. ( به لحاظ آلودگی که در این آب بوجود می آمده است).

مخزن تحت فشار : در گذشته مردم جهت برداشت آب مصرفی خود به آب انبار مراجعه و تعداد زیادی پله را به سمت پائین طی می‌کردند، چرا که مخزن آب انبارهای عمومی در گودی قرار داشته است ولی مخزن آب این خانه نسبت به سطح زمین در بلندی قرار داشته و در گذشته یک کارگر آبکش آب را از یک چاه مستقل بنام چاه چهل گز بوسیله چرخ چاه کشیده و درون مخزن مربوطه می ریخته است . ضمنا در همان مجاورت پشت بام مخزن کوچکی بنام مخزن کُرکه وجو داشته. هنگامی که این مخزن از آب پر بوده است موقعی که راه آب مخزن را باز می کردند آب با فشار به فواره‌های حوض واقع در حیاط منتقل می شده و از آنها فوران می کرده است. جدار مخزن و دیواره ها را با ملاتی بنام ساروج ( سیمان سنتی) اندود می کردند به نحوی که مخازن مزبوطه هیچگونه زشت و نفوذی به بیرون نداشتند.

Kolahdooz house

On the northern side of Amir Chaghmaq Square in Yazd, there is an old house called the Kolahdooz house, which belongs to the late Qajar period (more than 120 years ago).

Yazd famous trader; Mr. Seyyed Ali Akbar Kolahdooz built this building in 1266 AH on 3 levels: basement, downstairs and ground floor, which reaches 5 levels with the route of the aqueduct and the roof of the house. The land area of ​​the house is 720 square meters and its infrastructure is about 1400 square meters, and two 2,000-year-old Zarch and Rahimabad aqueducts pass under this house.

This house, like many old houses in Yazd, had four sides or so-called four seasons, but unfortunately, the spring side does not exist today for some reason, and only a large wall stands out symbolically. It also has a beautiful windbreak that has been destroyed over time. The rooms of this house include a three-door - five-door - a chamber or a mirror room.

In the yard of this house, there are plasters, most of which are inspired by plant, bird and animal motifs, and the plaster background is also decorated with clay glaze. At the edges of the plastering and the sides of the wooden doors, the background of the walls is covered with gypsum. The hall itself is a separate collection with embossed plaster motifs and beautiful mirror work. Unfortunately, the side room on the left side of the hall have a slight fracture, which apparently indicates a minor subsidence in the building. Gardens and ponds, which of course were once a large rectangular pond and have recently been transformed into two ponds.

This house is distinguished from other old houses by having special spaces related to water such as downstream and basement and passing two strings of aqueducts under this house called Zarch and Rahimabad aqueducts and having a pressure tank.

Cellar:

A large space is located in the lower part of the basement, where the water of Rahimabad aqueduct once passed through the middle of the pond located at the bottom of the basement and was used to store food and fruit. The temperature of this space in the summer of Yazd, when the air temperature reaches 45 to 50 degrees Celsius, was about 23 degrees Celsius. The dome-shaped roof built on the crypt is known as the elephant roof (similar to the elephant-back protrusion).

Clean water enters the crypt and passes through the middle pool of the crypt, then is directed by a path to the bottom. This water has been used for washing clothes and dishes and finally for irrigation. (In terms of pollution that has occurred in this water).

Pressure reservoir: In the past, people used to go to the reservoir to collect their water and go down a lot of stairs, because the tank of public reservoirs was located in a depression, but the reservoir of this house was higher than the ground level. In the past, a worker drained water from an independent well called the Chel-Gaz well by means of a well wheel and poured it into the relevant tank. Also, in the same vicinity of the roof, there was a small tank called a fluff tank. When this tank was full of water, when they opened the way for the water of the tank, the water was transferred by pressure to the fountains of the pond located in the yard and erupted from them. The walls of the tank and the walls were lined with mortar called Sarooj (mortar: traditional cement) so that the tanks did not have any ugliness and penetration to the outside.

بیت کلاهدوزا

فی الجهه الشمالیه من میدان امیرالجقماق فی یزد یوجد بیت قدیم باسم البیت کلاهدوزا ینتصب لا واخر حکومه قاجار (اکثر من 120 سنه قبل) بنیه هذه البناء علی ید تاجر شهیر اسمه سید علی اکبر کلاهدوز فی السنه 1266 الشمسیه فی 3 سطوح مرأب، درج لانزال لتحت القناه (البئر) و طابق ارضی مع طریق البئر و سطح البیت یصل الی 5 سطوح، مساحه کل ارض البیت 720 مترا مربع و بنیه التحتیه للبناء تکون 1400 مترمربع و یجتاز تحت هذه البیت بئران قدیمان جداً باسم کهن زارج و رحیم آباد لهما عمراً 200 سنه.

هذه البیت کمثل اکثر بیوتٌ قدیمه الیزد لدیها اربع جهات اوبلا سطلاح اربع فصول لها و کلن مع الاسف جهه الاربیع لهذه البناء لایوجد لها شی و کل ماهو موجود حایط کبیر رمزی یتفاخرهناک. تلویحاً هذه البناء کان لدیه جهاز تهوئه جهیل جداً و مع مرور الزمان انهدم (هذه البناء) تنشمل غرف هذه البناء الی غرف لدیها ثلاث او خمسه ابواب و غرفه المراه موجود فیها.

فی ساحه هذه البیت یکون هناک طبا شیر من القج فی النظر الیها اکثرها تکون ربما نمط من الزرع و الطیور و الحیوانات و خلیفه هذه الطباشیر تکون ملونه من الرمل (طین) فی حافه من هذه الطباشیر و فی جوانب من الابواب الخشبیه خلیفه الحایط تکون من الشمشجیز ی (لیاسه) قج و قش ظریفه جداً مغطاء باسم (سلک الزهره)

المجموعه المنتدی تکون بشکل منفصل فیها طباشیر ملحوظه و بارزه و مزنیه به مرأه جمیله جداً و لکن مع الاسف الاقراط فی الجهه الیسری لهذه المنتدی فیها کسوراً جزئیاً و تدل هذه الکسور متاثره لهزه فی هذه البناء.

الحدایق و الابراک الماء التی کانت فی الماضی حوض واحد و شکله مستطیل کبیر مع مرور الزمان تغییره الی حوضان

هذه البیت مع وجود مساحات ذات الاهمیه التی تنربط ماء البئر و القبو (سرداب) و عبور هذه البئران (باسم البئر زارج و رحیم آباد) من تحت البناء (القاعه البناء) هذه المنزل و فیه یوجد خزان مظعوط یتمایز من سایر البیوت القدیمیه.

القبو (السرداب)

یوجد مساحه کبیره فی القاعه و اسفل من تحت الارض (القبو) التی یجری فیها میاه البئر رحیم آباد التی تجتاز من بین الحوض الذی یوجد فی اسفل القبو للحافظه علی الاغذیه و الفواکه 

فی الماضی و تصل سعه حراره هذه الساحه فی الصیف یزد التی تصل حرارة خارج الساحه الی 45 الی 50 درجه مئویه فی ساحه البیت هناک تصل الحراره الی 23 درجه مئویه و اسقف هذه البناء تکون مبنیه علی اشکال القبه و معروفه الی اسقف خلف الفیل (البشت الفیل)

یدخل فی القبو (السرداب) ماء نقی و صافی و یجری فی اواسط الحوض و بعد ذلک ینتقل هذه الماء بواسطه الطریق الذی یهتدی الی قعر البئر (نایاب) و کانوا یستعملونه من هذه الماء للتنظیف و غسل الاوانی و الالبسه و فی الاخر الی اسقاء النبات (لان هذه المیاه تکون ملوثه اثناء هذه الاعمال)

خزان مضغوط: فی ماضی یأتون لاخذ ماء الشرب الی المستودع (القبو) و کانت هناک ادراج کثیره تتوجه الی الاسفل (القاعه) لاایصال الی الماء لانه الخزان لعامه الناس کان یوجد فی حفره کبیره فی المستودع (القبو) و خزان ماء هذه البیت کان عالیه نسبی لسطح الارض و کان هناک خادم فی الماضی یجر الماء من البئر المستقل (باسم البئر جهل قز) (اربعین قز) بواسطه عجله البئر و ینتقل الماء الی الخزان ذات صله فی ذلک الجوار، اعلی اسقف یوجد خزان صغیرله اسم (خزان کرکه) و اذ کان هذه الخزان ممتلی کانوا یفتحونه الطریق هذه الخزان و یجری الماء باانضغاط کثییر و ینتقل الی النافوره الموجوده فی الحوض الساحه البیت و یخرج من النافوره، جدران و احوطه هذه الخزان کانوا (یلثغونها) یغطونها به هاون (اسمنت) لتکون جمیله و لایکون لها تسرب الی الخارج.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :
 
 

اخبار و اطلاعیه ها

مقاله های برگزیده

آموزش

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : یزد، چهارراه شهدا، ابتدای خیابان قیام
  • کدپستی : 8919935874-8919935876
  • تلفن : 36268340-035