مسابقه :The Water We Want 2022

شبکه جهانی موزه های آب، با همکاری موزه آب های زنده: Museum Waters Living) هند)، خوشحال است که سومین دوره مسابقه The Want We Waterرا اعلام نماید.

مسابقه مسابقه جایزه جوانان (TWWW (Want We Water The با هدف کاوش در میراث چند وجهی آب (اعم از طبیعی و فرهنگی، ملموس و ناملموس) از دیدگاه جوانان برای ساختن آینده ای پایدارتر است. با این رقابت که از نوامبر ٢٠٢١ تا می ٢٠٢٢ اجرا می شود، شبکه جهانی موزه های آب (NET-WAMU (مایل است آموزش پایداری آب و تلاش های آگاه سازی نسبت به آب را تقویت کند و جوانان را به عنوان قصه گو و راوی آینده ما درگیر کند. شرکت کننده ها این مسابقه برای مدارس، مؤسسات آموزشی (رسمی و غیررسمی) و سازمانهای جامعه مدنی در سراسر جهان برگزار میشود و به دو رده سنی محدود میشود: ١. دانش آموزان ٦ تا ١٢ ساله (آموزش ابتدایی) ٢. دانش آموزان ١٣ تا ١٨ ساله (تحصیلات متوسطه) موضوع تمام آثار هنری ارسالی باید بر روی آبهای شیرین (به استثنای آبهای شور و اقیانوسها) و مسائل مربوط به تنوع زیستی، تغییرات آب و هوا و میراث آبی (اعم از طبیعی و فرهنگی، میراث ملموس و ناملموس) تمرکز کنند. نحوه شرکت هر مدرسه یا معلمی که علاقه مند به مشارکت است باید: -دانش آموزان را در فعالیت های آموزشی با تمرکز بر مسائل مربوط به آب؛ (فقط آب های شیرین) و اهداف توسعه پایدار با تولید نقاشی ها، تصاویربا هر موزه آب وابسته به شبکه جهانی (NET-WAMU (تماس بگیرند؛ و سایر انواع تصویری، مشارکت دهند؛ -آثار هنری را تا ٢٢ آوریل ٢٠٢٢ از طریق هر موزه آب وابسته به NET-WAMU ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر موزه/موسسه آب وابسته به شبکه جهانی موزه آب با (/network/net.watermuseums.www://https( تماس بگیرید، یا به آدرس زیر بنویسید: net.watermuseums@t

کد خبر: 2708
  تاریخ خبر : 12 دی 1400

اخبار و اطلاعیه ها

مقاله های برگزیده

آموزش

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : یزد، چهارراه شهدا، ابتدای خیابان قیام
  • کدپستی : 8919935874-8919935876
  • تلفن : 36268340-035